-
kanskadm.ru

20 2017
  : (39161) 3-30-45, : (39161) 3-29-72,
   : 663600, , , , , , 4/1

-

: 663600, , ., . 4/1

e-mail: adm_rai@kansk.krasnet.ru
web-:
http://www.kanskadm.ru/

       

 

 

 


 
 

 


 

 8-39161-32972

 

8-39161-30525

8-39161-32771

8-39161-32595

 

 

406

408

401

 

    E-mail: kansk-raisovet2008@yandex.ru8-39161-35223

8-39161-35223

8-39161-32636

401

401

403

" " E-mail: cb_kansk@bk.ru

 

  


 

 


8-39161-35880

 

8-39161-32532

 

8-39161-30046

 8-39161-32532 

8-39161-30046

8-39161-32532

8-39161-30046

8-39161-33167

201

 

201

 

203

 201 

203

201

203

206

- E-mail: kanrai@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-39161-33259

8-39161-32592

8-39161-32107

8-39161-33167

8-39161-32972

8-39161-34705

8-39161-34705

8-39161-34705

 415

 411

 409

 206

 407

 407

 407

E-mail: econ_kansk@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

,

,

8-39161-32876

 

8-39161-32876

8-39161-32876

8-39161-32876

8-39161-33167

202

 

202

202

202

207

,   E-mail: otdelgochs@yandex.ru              

 

 

 

 

8-39161-34794

8-39161-34794

8-39161-34794

8-39161-21451

402

402

402

-

E-mail: kdn_varaksina@mail.ru,

8-39161-32595

8-39161-32055

401

205

E-mail: uokansk@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -

 

 

 

 

 

  ""

 

 

 

  ""

 

 

 

8-39161-33074

 

8-39161-33185

8-39161-32948

8-39161-35499

8-39161-30277

8-39161-33493

8-39161-32948

8-39161-33493

8-39161-32877

8-39161-33493

8-39161-33493

8-39161-33493

8-39161-33493

8-39161-32948

8-39161-33493

 

 

 214

 213

 208

 ---

 214

 213

 214

 ---

 214

 214

 214

 214

 213

 214

: 663600, , ., . 160

" , - E-mail: us.gkh.kansk.rai@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

,
,

8-39161-30093

8-39161-30064

8-39161-30379

8-39161-30064

8-39161-32162

8-39161-31643

8-39161-30379 

8-39161-30379

8-39161-31643

8-39161-30093

8-39161-32162

 
" "

 

 

8-39161-34989

8-39161-34989

 
- E-mail: rai_kumi@mail.ru
 

 

 

 

 

 

 

8-39161-34989

8-39161-34989

 

8-39161-34989

8-39161-34658

8-39161-34658

2
E-mail: kanskarx@yandex.ru

 

 

 

 

 

 

8-39161-35662

 

8-39161-35662

8-39161-35662

8-39161-35662

 

" , " E-mail: otd-kult-kanskii@yandex.ru


 

- 


 


-

8-39161-34998

 

8-39161-20572

8-39161-32974

8-39161-32974

 8-39161-32974 

8-39161-20572

8-39161-20572

 
" " E-mail: mbu_mmc@mail.ru

 


8-39161-34988

8-39161-34988

8-39161-34988

8-39161-34988

8-39161-34988

8-39161-34988

8-39161-34988

 

E-mail: kansk@krasagro.krsn.ru

 


 

1

1

8-39161-24271

 

8-39161-24266

8-39161-24472

8-39161-23675

8-39161-23903

8-39161-24266

8-39161-24270

 

" " E-mail: kanarchive@mail.ru

 

 

8-39161-34617

 

8-39161-34617

8-39161-34617

 

« »

: 663600, , ., . 24

« » E-mail: postmaster@rf18.krasnoyarsk.ru

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

  
  .

 
 

 

 

 
 

 

 8-39161-24388
8-39161-22606()


 8-39161-21375
 8-39161-24394

 8-39161-24394
 8-39161-24394

 8-39161-24550

 8-39161-20328

 8-39161-20328
 8-39161-20328

 8-39161-34900

 

 E-mail: palata-kr2013@yandex.ru
     8-39161-24387  
     8-39161-24387  

szn35@mail.ru

: 663600, , . , . 30 38

E-mail: szn35@mail.ru kanskiysz.ucoz.com

 

 

 

 

 

 

8-39161-32471

 

8-39161-32921

8-39161-32272

8-39161-32272

8-39161-32471

 

 20 / 06 / 2016

:
← 

 • title=09  2017  | 
 • title=08  2017  | 
 • !07  2017  | ! !
 • ,31  2017  | , !
 • title=25  2017  | 
 • title=29  2017  | 
 • title=26  2017  | 
 • title=25  2017  | 
 • title=25  2017  | 
 • title=22  2017  | 
 • title=05  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • !!!29  2017  |  !!!
 • title=29  2017  | 
 • title=25  2017  | 
 • title=22  2017  | 
 • title=20  2017  | 
 • title=18  2017  | 
 • title=12  2017  | 
 • title=11  2017  | 
 • title=08  2017  | 
 • title=07  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=24  2017  | 
 • title=19  2017  | 
 • title=14  2017  | 
 • title=13  2017  | 
 • 9012  2017  |  90
 • title=12  2017  | 
 • title=11  2017  | 
 • title=10  2017  | 
 • title=06  2017  | 
 • title=03  2017  | 
 • title=30  2017  | 
 • title=22  2017  | 
 • title=19  2017  | 
 • !09  2017  | ! !
 • title=08  2017  | 
 • title=28  2017  | 
 • title=16  2017  | 
 • title=10  2017  | 
 • --10  2017  |  --
 • title=10  2017  | 
 • ,10  2017  | ,
 • 201709  2017  |  2017
 • title=09  2017  | 
 • title=09  2017  | 
 • title=09  2017  | 
 • title=09  2017  | 
 • ,09  2017  | , 15-
 • 201708  2017  |  2017
 • 707  2017  | 7
 • title=07  2017  | 
 • title=01  2017  | 
 • title=01  2017  | 
 • 1231  2017  |  12 2017
 • title=30  2017  | 
 • 90-30  2017  |  90- .
 • title=30  2017  | 
 • title=30  2017  | 
 • title=30  2017  | 
 • title=30  2017  | 
 • title=30  2017  | 
 • title=30  2017  | 
 • ,27  2017  |  ,
 • -27  2017  | -
 • 201727  2017  |  2017
 • title=23  2017  | 
 • .23  2017  |  .
 • title=23  2017  | 
 • 95-23  2017  | 95-
 • title=23  2017  | 
 • title=23  2017  | 
 • 201723  2017  |  2017
 • title=23  2017  | 
 • title=20  2017  | 
 • title=20  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • 90-25  2017  | 90-
 • title=25  2017  | 
 • title=25  2017  | 
 • title=25  2017  | 
 • -25  2017  | - , ,
 • title=25  2017  | 
 • .25  2017  |  .
 • .25  2017  |  .
 • 90-19  2017  | 90-
 • C19  2017  | C XI
 • C18  2017  | C
 • title=18  2017  | 
 • !18  2017  |  ! -
 • title=18  2017  | 
 • title=18  2017  | 
 • title=18  2017  | 
 • 215-06  2017  | 215-
 • !05  2017  |  !
 • 90-05  2017  |  90-
 • ,04  2017  | ,
 • title=04  2017  | 
 • title=04  2017  | 
 • 2428  2017  | 24
 • title=28  2017  | 
 • title=28  2017  | 
 • title=28  2017  | 
 • title=28  2017  | 
 • title=23  2017  | 
 • -201722  2017  |  -2017
 • 14.08.21  2017  |  14.08. 20.08.2017 .
 • title=16  2017  | 
 • title=21  2017  | 
 • 201620  2017  |  2016
 • 201720  2017  |  2017
 • !20  2017  | !
 • title=19  2017  | 
 • !19  2017  |  !
 • !19  2017  |  !
 • title=18  2017  | 
 • title=18  2017  | 
 • 2618  2017  |  26
 • ,18  2017  |  , 10 ,
 • -18  2017  |  -
 • -17  2017  |  -
 • 370-17  2017  |  370-
 • -17  2017  |  -


 © 2012 - 2017